Bestyrelsen 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter bliver valgt på den årlige generalforsamling og vælges for 2 år.
Alle medlemmer kan stille op til valg - du behøver altså ikke være instruktør eller konkurrencehundefører, for at være med i bestyrelsen.  Du skal bare have lyst til at drive en aktiv frivillig forening, sammen med resten af bestyrelsen trænerstaben. 
Suppleanterne inddrages aktivt i bestyrelsesarbejdet og er således en spændende måde at få indsigt i bestyrelsens arbejde og klubbens drift.
 
 
Jakob Vestergaard 
Formand (på valg ulige år)
Tlf. 2028 1503
Ulrik R. Christensen
Næstformand (på valg lige år)
Tlf. 4244 2066
Heidi Østergaard
Sekretær (på valg ulige år)
 
   
Jane Sørensen
Kasserer (på valg lige år)
 
Lone Jakobsen
Bestyrelsesmedlem (på valg lige år)
 
 
 
 
 
 
 
Stine Bertelsen
1. suppleant (på valg lige år)
 
 
 
Per Letting
2. suppleant (på valg ulige år)
 
 
 
 
## FORM:2 ##

Kontakt bestyrelsen

 
  
 
 


Nyheder

Sponsorer