Bestyrelsen 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter bliver valgt på den årlige generalforsamling og vælges for 2 år.
Alle medlemmer kan stille op til valg - du behøver altså ikke være instruktør eller konkurrencehundefører, for at være med i bestyrelsen.  Du skal bare have lyst til at drive en aktiv frivillig forening, sammen med resten af bestyrelsen trænerstaben. 
Suppleanterne inddrages aktivt i bestyrelsesarbejdet og er således en spændende måde at få indsigt i bestyrelsens arbejde og klubbens drift.
 
 


Jane Sørensen
Formand (på valg ulige år)
 
Lone Jakobsen
Kasserer (på valg lige år)
 
Heidi Østergaard
Sekretær (på valg ulige år)

 
 
 
 
 
Tina Antoft 
Næstformand (på valg lige år)

 
 
 
Stine Bertelsen
Bestyrelsesmedlem (på valg ulige år)

 


 
 
 
 
## FORM:2 ##

Kontakt bestyrelsen

 
  
 
 


Nyheder

Sponsorer