Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af januar.
 
Se klubbens vedtægter her
 
Se referatet fra sidste generalforsamling: Referat generalforsamling 2023.doc 
og formandens beretning 2022:Formandens beretning 2022.pdf

Nyheder

Sponsorer